top of page
happy family
Initiatiefnemers
Aardwarmte Drachten

Aardwarmte

Een natuurlijke bron van duurzame energie

Nederland neemt maatregelen tegen klimaatverandering. De plannen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Aardgas verdwijnt uit de wijken, duurzame alternatieven komen daarvoor in de plaats. Ongeveer de helft van de energie die we in Nederland gebruiken, gebruiken we voor warmte(toepassingen) zoals het verwarmen van onze huizen en gebouwen. Bij de overstap naar duurzame energiebronnen, de energietransitie, speelt warmte daarom een belangrijke rol.

Aardwarmte biedt deze duurzame, hernieuwbare warmte. Aardwarmte (ook bekend als geothermie) is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt. Voor wie alles wil weten over aardwarmte verwijzen we graag naar allesoveraardwarmte.nl.

professional-architect-woman-standing-outdoors-NDAEJH5 (1).jpg

Aardwarmte Drachten

In de komende jaren bouwt de Gemeente Smallingerland het gebruik van aardgas stapsgewijs af. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in 2050 van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier verwarmd worden. Net als de rest van Nederland moet dus ook gemeente Smallingerland in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Hoe de Gemeente Smallingerland dit gaat doen, staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). In deze visie staat welke warmte-alternatieven in Smallingerland gebruikt gaan worden ter vervanging van aardgas en wanneer. Het gebruik van aardwarmte is hierbij een van de mogelijkheden en deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Aardwarmte Drachten is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD), Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie (Shell). Deze drie partijen zijn inmiddels een verdiepende studie gestart naar de aardwarmtepotentie aan de zuidkant van Drachten, op basis van beschikbare 3D seismiek. Daarnaast is gestart met een inventarisatie van de warmtevraag, hiervoor worden oriënterende gesprekken aangegaan met potentiële afnemers. Wanneer blijkt dat de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte en de warmtevraag voldoende is, zal in 2024 het vergunningentraject worden gestart. In 2026 zullen dan de boring van de aardwarmtebron en de aanleg van het warmtenet plaatsvinden. De eerste warmtelevering staat voorlopig gepland eind 2026. De verwachting is dat in 2027 dan de eerste woonwijken worden aangesloten. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuws

Nieuws

1
2
Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Bouwgroep Dijkstra Draisma, Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of het winnen en exploiteren van aardwarmte in Drachten haalbaar is. Hiervoor is een opsporingsvergunning verkregen van het Ministerie van Economische Zaken. Vanzelfsprekend wordt gedurende het hele project actief samengewerkt met de Gemeente Smallingerland en andere direct betrokken organisaties.

Tekengebied-1300.png

Energie Beheer Nederland

EBN is een bedrijf werkzaam in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Al 60 jaar zet EBN kennis, kunde en slagkracht in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. We geven verbindende kracht aan de energietransitie en zetten maatschappelijke ambities om in realiteit. Energising the transition. Ga voor meer informatie over EBN naar www.ebn.nl

Shell-schelp-fc_edited.png

Shell

Shell wil een rol spelen in de energietransitie. Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Shell heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten zoals in Drachten wil Shell Geothermie een bijdrage leveren aan de Nederlandse warmtetransitie. Ga voor meer informatie naar www.shell.nl

Logo Dijkstra Draisma_fc_NIEUW.png

Bouwgroep Dijkstra Draisma

Door de bouwsector te veranderen kunnen we de aarde elke dag een stukje bewoonbaarder maken. Dit doen we door continu te vernieuwen en duurzaam te werken. We bouwen niet zomaar iets, maar denken altijd goed na over het hoe en waarom van een bouwproject. Bij Bouwgroep Dijkstra Draisma gaan respect voor ambachtelijk vakmanschap en aandacht voor innovatie en duurzaamheid hand in hand. De veranderende wereld, het klimaat en de schaarste aan grondstoffen zijn voor ons belangrijke redenen om duurzaam te bouwen. Ga voor meer informatie over Bouwgroep Dijkstra Draisma naar www.bgdd.nl

Photo Under.jpg
CONTACT

Contactformulier

Bedankt voor het verzenden van het formulier.

Contact

Voor algemene vragen over aardwarmte kunt u terecht op allesoveraardwarmte.nl. Voor specifieke vragen over Aardwarmte Drachten kunt u contact opnemen via het contactformulier of een email sturen naar info@aardwarmtedrachten.nl. We proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

bottom of page