top of page

Natuur & Milieu publiceert overzicht

Stichting Natuur & Milieu roept gemeentes op om aardwarmte meer op te gaan nemen in de Transitievisies Warmte en de Regionale Energie Strategieën. Waar er de laatste jaren een beperkte ontwikkeling was in aardwarmteprojecten, is er op het vlak van kennis en beleid veel gebeurd. Zodra er meer aardwarmteprojecten komen voor de gebouwde omgeving zal de sector verder professionaliseren en worden financiële risico’s kleiner, aldus de stichting.

Natuur & Milieu ziet dat met verbeterd beleid vanaf 2023 de meeste seinen op groen staan om grote stappen te zetten met aardwarmte. Gemeenten kunnen hierin het voortouw nemen. Met het paper wil Natuur & Milieu hen handvaten bieden voor de besluitvorming om te komen tot een snelle opschaling van aardwarmte. Download hier het paper ‘Aardwarmte, een cruciale warmtebron in een duurzame warmtevoorziening’ https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/NM-Aardwarmte.pdf

Comments


bottom of page