top of page

Aardwarmteproject Drachten gaat volgende fase in

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie gaan samen met initiatiefnemer Bouwgroep Dijkstra Draisma verder om het aardwarmteproject in Drachten (“Aardwarmte Drachten”) te ontwikkelen. Met aardwarmte kan een deel van de woningen en gebouwen in Drachten in de toekomst duurzaam verwarmd worden. Hiervoor worden nu de volgende stappen onderzocht. Wanneer blijkt dat de ondergrond geschikt is, er voldoende warmtevraag is en het vergunningentraject en aanleg van het warmtenet voorspoedig verlopen, zouden in 2027 de eerste woningen en gebouwen kunnen worden aangesloten.


De gemeente Smallingerland vervult een actieve rol in de totstandkoming van Aardwarmte Drachten. In de Transitievisie Warmte 2021 voorziet de gemeente het gebruik van aardwarmte voor een aantal wijken in de stad Drachten. Wethouder duurzaamheid van de gemeente Smallingerland, Maria le Roy, vindt dat dit een belangrijk project is. 'We willen naar een aardgasvrije toekomst. Vorig jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve warmtebronnen. Warmte uit de bodem kan voor veel woningen en bedrijfspanden een goed alternatief zijn voor een cv-ketel die op aardgas gestookt wordt.'


EBN is als beleidsdeelneming 100% in eigendom van de Nederlandse Staat en vervult een belangrijke rol in het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. EBN heeft de ambitie om de toepassing van aardwarmte in de energietransitie te versnellen en is al bij veel aardwarmteprojecten in Nederland betrokken. Shell Geothermie heeft inmiddels een portfolio van aardwarmteprojecten in Nederland opgebouwd, en past daarin Shell’s kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten toe.


EBN, Shell en Bouwgroep Dijkstra Draisma zijn samen ook betrokken bij Warmte van Leeuwarden, waar de eerste aardwarmteput al is geboord en de tweede put in 2023 is gepland, zodat eind 2024 de eerste aardwarmte in Leeuwarden geleverd kan worden.
Comments


bottom of page