top of page

Drukbezochte vervolgbijeenkomst aardwarmte in het Adverium

Afgelopen dinsdag 19 maart organiseerde het consortium Aardwarmte Drachten, dat bestaat uit Energie Beheer Nederland (EBN), Shell Geothermie en Bouwgroep Dijkstra Draisma, samen met de gemeente Smallingerland, een vervolgbijeenkomst over aardwarmte voor de wijken De Singels, De Bouwen, De Venen, De Wiken, kantorenpark Zuid-Oost en het centrum van Drachten. De bijeenkomst was een vervolg op de aftrapbijeenkomst in 2023 en was met name bedoeld om belanghebbenden een update te geven over de vorderingen van het project.

Bij de bijeenkomst waren o.a. de woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, warmtegrootverbruikers, de buurgemeenten, regionale overheid en de lokale bedrijven en organisaties aanwezig. Zij werden door de partners van het consortium en de gemeente Smallingerland bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van Aardwarmte Drachten.Willem Rogge, projectleider voor Aardwarmte Drachten, trapte af en benadrukte de mogelijkheden voor aardwarmte in het algemeen (als vervanger van het aardgas) en in het bijzonder in de vier genoemde wijken en het centrum. Drie voorwaarden zijn daarbij essentieel: er moet voldoende vraag zijn, de ondergrond moet geschikt zijn en er moet een warmtebedrijf zijn die het warmtenet aanlegt. Uit de inventarisatie die anderhalf jaar gevoerd is, blijkt dat er voldoende vraag naar duurzame warmte is, zeker als ook het centrum wordt meegenomen.


Jippe Beltman, projectleider namens EBN, werd ook geïntroduceerd en hij liet weten waarom EBN in Aardwarmte Drachten participeert en wat het belang is van kennisdeling en onderzoek hierbij.


Wietse de Vries van partner Bouwgroep Dijkstra Draisma nam de bezoekers mee in de technische aspecten van een collectief warmtesysteem met aardwarmte. Wat zijn de verschillen met bijvoorbeeld een individuele oplossing als een warmtepomp(installatie) en hoe eenvoudig is de toepassing straks in het gebouw of de woning.De potentie van de ondergrond werd gepresenteerd door Nawien Sheombarsing, geoloog in het team van Shell Geothermie en specialist in de ondergrond. Het afgelopen jaar is een regionale studie naar de ondergrond uitgevoerd en hieruit blijkt dat de meest geschikte ondergrond ligt in het zuidwestelijke deel van het opsporingsgebied ten zuiden van Drachten. Op ruim 2,5 kilometer diepte ligt een laag dat 300 miljoen jaar geleden is afgezet in een woestijnklimaat, met o.a. zandduinen, die een samenstelling heeft die zeer geschikt kan zijn voor aardwarmte vanwege de goede porositeit en doorlaatbaarheid. De geologen van Shell en EBN voeren momenteel een vervolgonderzoek uit waar de aardwarmtelocatie het best aangelegd kan worden.


Erik Romp, projectleider van de gemeente Smallingerland, presenteerde de stappen die de gemeente inmiddels heeft gezet voor het warmtebedrijf. De gemeente zal samen met dit warmtebedrijf een leidende rol spelen in de ontwikkeling van het warmtenet, de levering van de warmte en met de klanten (woningen en bedrijven).


De presentaties werden afgesloten met een concreet overzicht over de vervolgstappen en de planning. De verwachting is dat in 2028 de eerste warmtelevering in de eerste wijken kan gaan plaatsvinden.


Na afloop was er nog een technische rondleiding door het Adverium waar de bezoekers heel concreet konden zien hoe eenvoudig aardwarmte straks geïmplementeerd kan worden in de technische ruimtes.Een goede bijeenkomst met veel interactie met de bezoekers.

Comentários


bottom of page